piątek, 12 kwietnia 2024

Regulamin serwisu Opolskie Aktualności

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Serwis opolskieaktualnosci.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Regulamin określa warunki korzystania z serwisu opolskieaktualnosci.pl

 3. Każdy Użytkownik, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z serwisu opolskieaktualnosci.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

  • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 

 1. USŁUGODAWCA – właścicielem oprogramowania i serwisu jest NETKONCEPT Sp. z o.o. działalność wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000461385, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Partyzanckiej 5A, 45-801 Opole, NIP: 7543072668, REGON: 161531534, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Partyzancka 5A, 45-801 Opole, adres poczty elektronicznej (e-mail): bok@netkoncept.com

 2. REDAKTOR - osoba uprawniona do wprowadzania treści przez Usługodawcę, posiadająca stosowne upoważnienia oraz login i hasło do logowania się do systemu.

 3. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu przez czytanie znajdujących się na nim treści

 4. SERWIS – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno–informacyjną stworzoną i udostępnioną przez Usługodawcę w sieci Internet, umożliwiającą korzystanie z usługi polegającej na udostępnieniu danych oraz treści opracowanych przez Redaktora lub dodanych z zewnętrznych serwisów, dostępną pod adresem www.opolskieaktualnosci.pl

 5. REGULAMIN – niniejszy regulamin opolskieaktualnosci.pl

 6. MATERIAŁ – tekst, obrazy, odsyłacze np. linki czy jakiekolwiek inne dane które trafiły do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać automatycznie umieszczone w miejscu do tego Redaktora,

 7. WIZERUNEK – to aktualna i rozpoznawalna podobizna osoby fizycznej,

 8. WPIS – zestaw informacji dotyczących miejsc lub usług, wykorzystywanych w części użytkowej serwisu,

 9. COOKIE – informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika w pliku cookie, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z komputerem,

 10. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH – administrator danych rozumie się przez to organ, instytucję, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. NETKONCEPT Sp. z o.o., 45-801 Opole, Partyzancka 5a, NIP: 7543072668, REGON: 161531534, KRS: 0000461385

 11. PROCESOR – należy przez to rozumieć podmiot, któremu Administrator Danych Osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

 12. USTAWA – ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

§ 3

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest dopuszczalne bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługuje prawo do elementów Serwisu, a przede wszystkim bez zgody Usługodawcy,

 2. Operator zezwala Użytkownikowi na przeglądania bazy danych materiałów stanowiących treść Serwisu. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych.

 3. W szczególności, poza określonymi w przepisach Ustawy przypadkami zabronione jest kopiowanie utworów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie.

 4. Usługodawca nie odpowiada za treści zamieszczone na stronie opolskieaktualnosci.pl, ponieważ część informacji pochodzi z zewnętrznych serwisów,

 5. Za publikowane treści na stronie serwisu opolskieaktualnosci.pl odpowiedzialność ponosi Redaktor serwisu.

 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność opublikowanych informacji, nie ponosi również odpowiedzialności za ich ewentualne wykorzystanie przez Użytkowników dla określonych działań,

 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, a w szczególności za konsekwencje podjętych przez Użytkownika na ich podstawie decyzji.

 8. Minimalne wymagania sprzętowe i programowe umożliwiające korzystanie z Serwisu to dowolne urządzenie elektroniczne z aktualnym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie treści Internetu.

 

§ 4

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z usług Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

 2. NETKONCEPT Sp. z o.o., 45-801 Opole, Partyzancka 5a, NIP: 7543072668, REGON: 161531534, KRS: 0000461385 właściciel serwisu funkcjonującego pod adresem www.opolskieaktualnosci.pl darzy swoich użytkowników wielkim szacunkiem i przekłada wielką wagę do respektowania praw im przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Dlatego też odnośnie danych osobowych przekazanych przez formularz kontaktowy, są one przechowywane do momentu rozwiązania problemu, zgłoszenia.

 

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownik ma prawo utrwalić treść Regulaminu poprzez wydrukowanie, zapisanie na dysku czy innym nośniku w każdym momencie.

 2. Usługodawca może dokonać zmian w Regulaminie z przyczyn ważnych. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub też organizacyjnym prowadzenia działalności Usługodawcy bądź też zmianami podyktowanymi zmianami w strukturze i sposobie prowadzenia serwisu.

 3. Zmiany w regulaminie zaczną obowiązywać w ciągu 14 dni od momentu publikacji.

 4. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie.

 5. Według wszelkich informacji posiadanych przez Usługodawcę brak jest szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach serwisu www.opolskieaktualnosci.pl

 6. Wszelkie pytania dotyczące treści zawartych na stronach i podstronach serwisu należy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie

 7. Wszelkie skargi dotyczące treści zawartych na stronach i podstronach serwisu należy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie

 

Data publikacji: 18-12-2017 15:09

warto zobaczyć

się działo...

Loader
×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki