środa, 06 grudnia 2023

Praktyki przywrócone

Uczniowie od 29 czerwca mają obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu nowego rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy.

Wynagrodzenie młodocianych VI-VIII 2020

 

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2020 r. wyniosło - 5.331,47 zł (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 412).

 

Okres

1.06.2020 r. - 31.08.2020 r.

I rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

266,57 zł

II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

319,89 zł

III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia

373,20 zł

przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

213,26 zł

 

 

 

Źródło:
http://www.cechopole.pl/aktualnosci.php

Data publikacji: 19-07-2020 19:33

warto zobaczyć

się działo...

Loader
×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki